Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Payı Hakkı

Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul’dan alınan karar   doğrultusunda yapılmaktadır.

Kar dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin  beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.