Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Ar-Ge

Ar-Ge

 

Arsan Textile

 

 

 

AR-GE Merkezi  Faaliyet  Alanları

 

     Arsan Dokuma, tekstil sektöründe yenilikçi vizyonuyla rekabetçi yapısını güçlendirmektedir. Arsan AR-GE Merkezi, katma değeri yüksek yeni ürünler, ekolojik ve sürdürülebilir üretim teknikleri, ileri üretim teknolojileri öncelikli olmak üzere tekstil alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütecektir. Nitelikli ve katma değerli ürünler üretmenin yolunun ar-ge ve inovasyondan geçtiğinin bilinci ile hareket eden güçlü ar-ge kadrosu ile firma küresel varlığını bu yolla artırmayı hedeflemektedir.

 

Arsan Arge

 

 

AR-GE Merkezi Stratejileri

 

*Enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu teknolojileri geliştirmek, 
*Su tasarrufu sağlayan çevre dostu teknolojiler ve prosesler geliştirmek,
*Kimyasal kullanımını azaltıcı proses ve teknolojiler geliştirmek,
*Sürdürülebilir bir sistemin yürütücüsü olmak,
*Kalite, katma değer ve verimlilik artışı sağlamak, 
*Araştırmaya dayalı teknolojik bilgi ve tecrübeyi ekonomik yarara dönüştürmek, 
*Ulusal ve Uluslararası üniversite ve araştırma kurumları ile ortak çalışmalar yürütmek, 
*Arge çalışmalarına ivme kazandırıcı inovatif ve ticarileşme potansiyeli yüksek ürünler geliştirmek, 
*Patent ve tescilli marka sayısını arttırmak
*Yüksek lisans ve doktoralı öğrenci sayısını arttırmak
*Ar-ge harcamalarının toplam ciroda ki oranını arttırmak
*Ulusal ve uluslararası rekabet avantajı sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi,
*Rekabetçi yapının gelişmesini sağlayacak ürün geliştirme çalışmaları yürütmektir.